Licences, Akreditācija un Pašvērtējums

Profesionālās pilnveides un tālākizglītības mācību iestāde – Šūšanas un rokdarbu skola “Burda Rīga” ir mācību iestāde, kas licencēta un akreditēta LR Izglītības un zinātnes ministrijā LR likumdošanas un normatīvo aktu prasībām atbilstošā kārtībā.

Pasvertejums_Burda_Riga_2016 – Šeit Jūs variet iepazīties ar Šūšanas un rokdarbu skolas “Burda – Rīga” pašvērtējumu.

Skola_licences_2009 – Šeit Jūs variet iepazīties ar skolas programmu licencēm.