Šūšanas un konstruēšanas

Dita Danele

Šūšanas pasniedzēja

Dzimusi vēju pilsētā Liepājā, tur arī ieguvusi vidusskolas izglītību. Absolvējusi Dobeles Amatu skolu, iegūstot drēbnieka diplomu. Šajā skolā turpmāk nostrādāti 15 gadi par pasniedzēju, izskoloti ne tikai drēbnieki, šuvēji, bet arī 10 amata zeļļi. 1995. gadā ieguvusi Latvijas Amatniecības Kameras dāmu drēbnieka diplomu. Studējusi arī Jaunciema arodvidusskolā, iegūts modistu diploms. Absolvējusi RTU pedagoģijas un psiholoģijas fakultāti – iegūts arodpedagoga diploms. Paralēli darbam Dobeles Amatniecības vidusskolā kopš 2004. gada strādā arī šūšanas un rokdarbu skolā “Burda-Rīga” par konstruēšanas un modelēšanas un šūšanas pasniedzēju. No 2010. gada septembra strādā Jelgavas Amatu skolā, kurā izglīto stila speciālistus. Visus šos gadus Dita Danele aktīvi strādā ar klientu individuālajiem pasūtījumiem un uzskata, ka dzīvē ir veicies, jo var strādāt to darbu, kas viņai patīk un vislabāk padodas, un nodot savas zināšanas un pieredzi simtiem klausītāju visā Latvijā.

 

Gaļina Čerepova

Šūšanas pasniedzēja krievu valodas grupām

Pasniedzēja šūšanas un rokdarbu skolā “Burdas Rīga”.

Pasniedz “Vieglā apģērba šūšanas” un “Vieglā un virsapģērba šūšanas” programmas krievu valodā.

Augstākā izglītība, kuru ieguvusi Maskavas tehnoloģiskajā institūtā, pēc specialitātes: inženieris-tehnologs šūšanas nozarē.

Sarmīte Mūrniece
Šūšanas pasniedzēja

Aiga Oborenko
Šūšanas pasniedzēja.

Elita Uzuliņa
Šūšanas pasniedzēja.

Māra Kapče
šūšanas un konstruēšanas pasniedzēja.

Anita Maurīte
šūšanas pasniedzēja.

Dita Danele
šūšanas un konstruēšanas pasniedzēja.

Iveta Pavlovska
šūšanas un konstruēšanas pasniedzēja.

Žermēna Hohlačova
šūšanas un konstruēšanas pasniedzēja.

Teresa Šilova
šūšanas un konstruēšanas pasniedzēja.

Gaļina Terļecka
šūšanas pasniedzēja.

Ilva Lejniece
šūšanas pasniedzēja.

Agrita Vīksne

Šūšanas un konstruēšanas pasniedzēja Liepājas filiālē.

Īrisa Buliņa
Šūšanas pasniedzēja Liepājas filiālē.