Šūšanas un konstruēšanas

Dita Danele

Šūšanas pasniedzēja

Dzimusi vēju pilsētā Liepājā, tur arī ieguvusi vidusskolas izglītību. Absolvējusi Dobeles Amatu skolu, iegūstot drēbnieka diplomu. Šajā skolā turpmāk nostrādāti 15 gadi par pasniedzēju, izskoloti ne tikai drēbnieki, šuvēji, bet arī 10 amata zeļļi. 1995. gadā ieguvusi Latvijas Amatniecības Kameras dāmu drēbnieka diplomu. Studējusi arī Jaunciema arodvidusskolā, iegūts modistu diploms. Absolvējusi RTU pedagoģijas un psiholoģijas fakultāti – iegūts arodpedagoga diploms. Paralēli darbam Dobeles Amatniecības vidusskolā kopš 2004. gada strādā arī šūšanas un rokdarbu skolā “Burda-Rīga” par konstruēšanas un modelēšanas un šūšanas pasniedzēju. No 2010. gada septembra strādā Jelgavas Amatu skolā, kurā izglīto stila speciālistus. Visus šos gadus Dita Danele aktīvi strādā ar klientu individuālajiem pasūtījumiem un uzskata, ka dzīvē ir veicies, jo var strādāt to darbu, kas viņai patīk un vislabāk padodas, un nodot savas zināšanas un pieredzi simtiem klausītāju visā Latvijā.

 

Gaļina Čerepova

Šūšanas pasniedzēja krievu valodas grupām

Pasniedzēja šūšanas un rokdarbu skolā “Burdas Rīga”.

Pasniedz “Vieglā apģērba šūšanas” un “Vieglā un virsapģērba šūšanas” programmas krievu valodā.

Augstākā izglītība, kuru ieguvusi Maskavas tehnoloģiskajā institūtā, pēc specialitātes: inženieris-tehnologs šūšanas nozarē.


Sarmīte Mūrniece

Šūšanas pasniedzēja

Dāmu drēbnieku meistars, arodpedagogs.

Darba stāžs – 20 gadi.

Piedalās kolekciju izgatavošanā, radošo darbu skatēs. Pilnveido savas profesionālās iemaņas Latvijas Amatniecības kamerā u.c.

Audzēkņi guvuši atzinību Baltijas valstu konkursos.

 

Aiga Ignatoviča

Šūšanas pasniedzēja.

 

Elita Uzuliņa

Šūšanas pasniedzēja.

 

Māra Kapče

šūšanas pasniedzēja.

 

Baiba Tomase

Šūšanas un konstruēšanas pasniedzēja Liepājas filiālē.

Translate »