Bernina šujmašīnas

Šveices šujamtehnika

2007. gadā februārī Šveices šujamtehnikas koncerns Bernina atzīmēja pastāvēšanas 75 gadu jubileju.

Uzņēmumu dibinājis Karls Fricis Gegaufs (Karl Friz Gegauf), kurš dzimis 1860 gadā Wahlweisā un zināms kā cilvēks ar neparastām idejām, lielām darba spējām.
1893 gadā izgudrojis pirmo mājas šujmašīnu, izveidojis mehānisko darbnīcu un monogrammu izšūšanas veikaliņu.

Pēc gadsimtu mijas šujmašīnu ražotnē jau bija nodarbināti aptuveni 70-80 cilvēki un tā bija kļuvusi jau par nelielu fabriku. Pats Karls Fridrihs Gegaufs (Karl Friz Gegauf) bija tehniskais direktors, bet viņa brālis Georgs uzraudzīja pārdošanas darbu.
Viņu ražotās mašīnas drīz vien atrada plašu tirgu, kaut gan pats Karls Fridrihs Gegaufs (Karl Friz Gegauf) nevarēja iedomāties, ka viņa izgudrojums kļūs par viņa ģimenes vairākās paaudzēs panākumu stūrakmeni.

Viņa dēls Fricis Gegaufs (Friz Gegauf), kaislīgs konstruktors un tirgotājs pārspēja sava tēva panākumus un 1932 gadā Eiropas tirgū piedāvāja jaunu sadzīves šujmašīnu ar zīmola vārdu Bernina.

Bernina bija dzimusi un Fricis Gegaufs (Friz Gegauf) regulāri pārsteidza Eiropu, Kanādu un Ameriku ar jaunām inovācijām un patentiem, kā, piemēram, tikai Berninai raksturīgajām maināmajām šujmašīnu pēdiņām.

Odete Ueltschi – Gegaufa (Odette Ueltschi – Gegauf), Friča Gegaufa (Friz Gegauf) meita 1965. gadā pārņēma akciju sabiedrības, šujmašīnu fabrikas „Bernina” – tā toreiz sauca uzņēmumu – vadību.

Viņas, uz patērētāju orientētā domāšana Berninas zīmolu darīja plaši pazīstamu, tirgū parādījās pirmā absolūti elektroniski vadāmā šujmašīna Bernina 1130, kā arī vesela rinda jauno Bernettes sērijas šujmašīnu.

Kopš 1988. gada, kā Gegaufu (Gegauf)  dinastijas ceturtās paaudzes pārstāvis uzņēmuma Bernina vadībā stājas Hanss-Peters Ueltschi (Hans-Peter Ueltschi).

Viņa vadības laikā, kā nemainīgs mērķis palika šūšanas visaptveroša popularizēšana visā pasaulē un creativitātes paaugstināšana šajā sfērā. Tai pašā laikā kā galvenais uzdevums tika izvirzīts jauno tehnoloģiju iespēju ieviešana šujamtehnikas ražošanā, kur kā galvenais novitātes raksturlielums ir datorizēta šujmašīna, izšujamā mašīna.

Līdzās galvenajai rūpnīcai Stekbornā tiek izveidotas ražotne Taizemē, ļoti sekmīgi attīstās šujmašīnu tirdzniecība ASV, kur tiek realizēts vairāk kā 50 % visa Berninas eksporta.
Šobrīd uzņēmumam prioritāri ir jaunie tirgi Austrumeiropā, Dienvidamerikā, Indijā, kā arī vidējos Austrumos. Ņemot vērā uzņēmuma plašo internacionālo darbību 2006. gadā Hansa-Petera Ueltchi (Hans-Peter Ueltschi) vadītais uzņēmums tiek dēvēts kā Bernina International AG.

Šobrīd Bernina ir viens no Šveices 50 top zīmoliem ar augstu novērtējumu gan pašmājās, gan ārvalstīs.

Berninas zīmols ir bijis un ir viens no Šveices precizitātes, augstas kvalitātes un izturības simboliem.

Bernina International AG un SIA „Burdas Salons” sadarbība aizsākās 2003. gadā pateicoties Bernina Austrumeiropas biroja direktoram Wolfgangam Eibišam (Wolfgang Eibisch), kurš bija pārņēmis Berninas Austrumeiropas biroja vadību pēc SIA „Burdas Salons” un Eibiša (Eibisch) sadarbības posma vācu šujmašīnu zīmola PFAFF izplatīšanā Latvijā.

Līdz 2003. gadam Šveices šujmašīnu zīmols Bernina Latvijā bija mazpazīstams.
Pateicoties SIA „Burdas Salons” aktīvai darbībai profesionālajā starptautiskajā izstādē
„Intertextil Balticum”, uzņēmumu sadarbībai ar izglītojošām iestādēm un šūšanas mazajiem uzņēmumiem, Berninas šujmašīnu atpazīstamība ir ievērojami pieaugusi un tās pārdošanas jomā ir vadošajās pozīcijās Latvijā.

Bernina International AG produktus – šujmašīnas, izšujamās mašīnas, konstruēšanas programmatūru izmanto Latvijas Mākslas akadēmija, Rīgas Tehniskā universitāte, Juglas vidusskola,
Rīgas 5. speciālā, Lielplatones speciālā skolas, vairākas profesionālās tālākizglītības mācību iestādes.

H.P. Uelschi savu darbību virza uz Berninas polpularizēšanu pasaulē, kā arī ražošanas izmaksu samazinājumu. 2006. gadā saistībā ar Bernina paplašināšanos un paralēlas rūpnīcas izveidi Taizemē tika pārdēvēts uzņēmuma nosaukums – Bernina International AG un uzņēmuma logo tika ievietots Šveices karogs kā simbols.

H.P. Uelschi izveido Kreativitātes centru Steckbornā, lai veicinātu jau esošo un palielinātu interesi par šūšanu un dažādām šūšanas tehnikām. Šis Bernina Kreativitātes centrs ir tikšanās vieta visiem cilvēkiem, kuri meklē neparastas idejas un profesionālus padomus šūšanā, izšūšanā un kviltingā.

„Kreativitātes centrs ir mācību centrs un vieta, kur līdzīgi domājoši cilvēki var tikties un apmainīties ar idejām” skaidro Bernina International AG īpašnieks H.P. Uelschi.